Logo Logo

Planning en evenementen

We organiseren, faciliteren en stimuleren initiatieven in Reeve en omgeving om inwoners in de regio bekend te maken met het gebied en het gebied positief te laten ervaren. Door het landschap al in een vroeg stadium begaanbaar te maken, kan iedereen het landschap echt gaan beleven.

Medio mei/medio juni - Informatiemarkt on tour

In de stad Kampen maar ook in de verschillende kernen presenteren we het nieuwe plan voor Reeve. We brengen Reeve letterlijk de stad in om het gesprek met mensen over de ontwikkeling aan te gaan en hun mening te vragen. Tijdens evenementen zoals de Internationale Hanzedagen en de Kamper Ui(t) dagen zal onze speciale informatie-bakfiets ter plekke aanwezig zijn.

20 mei - Dag van de Bouw

Tijdens de Dag van de Bouw op 20 mei nodigen we bezoekers uit om naar het Reeve-gebied te komen en het landschap te ervaren.

23 mei - Informatieavond

Informatieavond in de Stadsgehoorzaal te Kampen om 19:30 uur.

12 juni - Informatieavond

Informatieavond locatie Zwartendijk te Kampen. Meer informatie volgt. Abonneer je op de nieuwsbrief en wordt automatisch uitgenodigd.

September - Besluitvorming B&W bestemmingsplan

Besluitvorming ontwerp bestemmingsplan in B&W en Gemeenteraad

Medio oktober - Foto-, teken- en kleurwedstrijd

We organiseren een wedstrijd voor inwoners van Kampen en basisschoolleerlingen met als thema het IJssellandschap (rondom Reeve): wie maakt de mooiste foto of tekening van dit landschap? De inzendingen publiceren we op de website en in de etalage van lege winkelpanden in de Oudestraat.

14 oktober - Woonbeurs Kampen

Op de woonbeurs Kampen staat het team van Reeve met een informatiekraam. De plannen worden hier gepresenteerd en bezoekers kunnen vragen stellen over het plan.

Oktober t/m December - Bestemmingsplan ter inzage

  • Ontwerp bestemmingsplan ter inzage
  • Start informatie- en inspraakavond
  • Verwerking van zienswijzen

December t/m Februari - Vaststellen bestemmingsplan

Vaststellen bestemmingsplan B&W gemeenteraad

Februari t/m April - Bestemmingsplan ter visie

Het vastgestelde bestemmingsplan ter visie

April - Bestemmingsplan onherroepelijk

Bestemmingsplan onherroepelijk (indien geen beroepsprocedure)

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?