De Werven medio 2022 in verkoop

8 oktober '21

We hebben een update over de eerste fase van De Werven. Het voorlopig ontwerp van De Werven was in eerste instantie goedgekeurd. Het plan is ontworpen conform het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor Reeve. Dus dat is goed nieuws!

Voordat de definitieve uitwerking kan starten is ons gevraagd eerst een doorkijk te maken naar de andere clusters voor een goede onderlinge samenhang. Dit zal in de periode tot en met de kerstvakantie gebeuren. Vervolgens kan de uitwerking van het eerste cluster plaatsvinden en de verkoop voorbereid gaan worden. Dit alles zorgt er helaas wel voor dat de beoogde verkoopdatum (december 2021) verschoven zal worden naar het vierde kwartaal van 2022.

De komende periode blijven wij jou informeren over de voortgang en zullen er gedurende het ontwerpproces updates worden gedeeld. Alle actuele informatie over De Werven wordt uiteraard ook gedeeld op de pagina planning.

Nieuwbouw De Werven Planning
Bekijk het aanbod Woningtypes