Van IJsselsteen naar hout met nautisch karakter

6 juli '22

De woningen in De Werven krijgen een ‘nieuwe look’. Om de uitstraling van de woningen beter passend te maken bij de unieke ligging op de klimaatdijk hebben VdPArchitecten, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en het kwaliteitsteam Reeve grote wijzigingen doorgevoerd. In plaats van de oorspronkelijke IJsselsteen, wordt voornamelijk hout gebruikt. Daarnaast is ook de opzet aangepast. Door de aanpassingen ontstaat er een compacter cluster met een abstracter, maar ook sterker architectonisch beeld. De woningen in dit eerste cluster op de Klimaatdijk hebben een uniek karakter dat past bij de plek. Bekijk nu de nieuwe schetsen, wat vinden jullie ervan?

Een nieuwe koers

Al enige tijd zijn VdPArchitecten, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en het kwaliteitsteam bezig met de ontwikkeling van het 1e cluster woningen op de Klimaatdijk. Het vinden van de juiste balans in uitstraling en clustering was een flinke zoektocht, waarbij nu is besloten om deze grote verandering door te voeren in de opzet. Het resultaat is een prachtige plek om te wonen!

image alt

Fantastische uitzichten

Wonen op een nieuwe dijk - een eerstelijns zeekering! - is uniek voor Nederland! Deze Klimaatdijk vormt een sterk lijnvormig element in het landschap. Vanaf de dijk heb je fantastische uitzichten over het dorp Reeve in ontwikkeling, én natuurlijk over het Reevediep. Het is een zeer bijzondere situering, die vraagt om een even bijzondere architectonische uitwerking. Deelgebied De Werven omvat een grote variëteit in woningtypen in een intieme, organische verkaveling met zowel een prachtige collectieve áls individuele woonsfeer. De eenduidige kaprichting en de uitvoering van gevels én dak in dezelfde donkere kleuren, geven het cluster de unieke en krachtige uitstraling waarnaar we zochten. De Werven vormt hierdoor een sterk en contrastrijk geheel met het dijkvolume, en accentueert tegelijk de fantastische uitzichten vanaf de dijk.

image alt

Eenheid in verscheidenheid

In de clusters die hierna op de Klimaatdijk worden ontwikkeld, komen andere woningtypen en verkavelingen, maar de Klimaatdijk wordt geen allegaartje. Door in alle deelgebieden zoveel mogelijk eenduidige kaprichting en materiaalgebruik aan te houden, ontstaat er op de hele dijk een bijzondere en sterke ’eenheid in verscheidenheid’.

Prognose start verkoop

Op dit moment zit de eerste fase van De Werven in de voorbereidende fase. De verwachting is dat de verkoop zal starten in het vierde kwartaal van 2022. Uiteraard houden we je op de hoogte zodra de definitieve verkoopdatum bekend is.

Wanneer gebeurt wat? Planning De Werven
Bouwen op een dijk Visie op de Klimaatdijk