De Werven; duurzaam bouwen én wonen op de klimaatdijk

21 september '21

Reeve is het eerste dorp in Nederland met woningbouw op een ‘superdijk’. Het clusterdorp De Werven wordt gebouwd óp de klimaatdijk langs het Reevediep, de nieuwe rivierarm van de IJssel naar het Drontermeer. De robuuste waterkering is 2 kilometer lang en 130 meter breed en biedt ruimte voor wonen, recreatie én nieuwe natuur. Bij zo’n uniek project, in een prachtig nieuw natuurgebied, speelt duurzaamheid vanzelfsprekend een essentiële rol. Lees meer over de invulling van duurzaam bouwen én wonen op De Werven.

image alt

Wat is een ‘superdijk’?

Het concept ‘superdijk’ is met name bekend in Japan, waar er tientallen kilometers van aangelegd zijn langs de kust. Deze waterkeringen hebben een breedte van honderden meters, in plaats van de doorgaans tientallen meters van ‘gewone’ dijken. Daardoor kan er ook op gebouwd en gewoond worden.

De klimaatdijk langs het Reevediep wordt de eerste superdijk van Nederland. De waterkering zorgt ervoor dat inwoners van Kampen en omgeving het droog houden, én biedt ruimte voor nieuwe woningen in Kampen.

image alt

Focus op duurzaamheid

Het Reevediep is een compleet nieuw natuurgebied. Voor de bouw van het clusterdorp bovenop de klimaatdijk worden dan ook hoge eisen gesteld ten aanzien van duurzaamheid en milieubelasting. Aannemer Mateboer Bouw B.V. heeft hier – samen met BPD en VdpArchitecten – duidelijk focus op aangebracht. Zo wordt er onder andere ingezet op:

  • Circulair bouwen door toepassing van gebruikte materialen en modulaire bouwelementen. Hierdoor zijn nieuwe bouwmaterialen ook in de toekomst te hergebruiken.
  • Terugdringen van de CO2-uitstoot.
  • Extra duurzame energie door toepassing van meer zonnepanelen.
  • Hout met een FSC keurmerk.
  • Klimaatadaptatie: door regenwater in onder andere de tuinen op te vangen.
  • Parkeerplaatsen voor bewoners in het cluster en bezoekers buiten het cluster, zodat meer ruimte ontstaat voor een aangenaam ingericht binnengebied.
  • Verantwoord energiegebruik.
  • Het terugdringen van afval.

De speerpunten

Bovendien wordt de woonomgeving groen en daardoor klimaatbestendig ingericht. Hieronder lees je meer over de verschillende speerpunten.

image alt

CO2-uitstoot gecompenseerd met aanplant van bomen

Mateboer Bouw B.V. gaat De Werven CO2-neutraal realiseren. Intern wordt gebruik gemaakt van energiezuinig vervoer. De geringe CO2-uitstoot die nog geproduceerd wordt als gevolg van vervoer van personeel naar en van de project locatie en transport van materiaal naar de HUB, wordt bovendien gecompenseerd.

Voor De Werven verwachten we een CO2-uitstoot van circa 25 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd door de aanplant van bomen door de onafhankelijke stichting TreesforAll (www.treesforall.nl). BPD ontvangt na de realisatie van De Werven een certificaat waar en hoeveel bomen er geplant zijn als CO2-compensatie voor het project.

Een vraag? We staan je graag te woord
Ook op een superdijk wonen? Bekijk de woningen