Disclaimer

BPD en gemeente Kampen besteden een constante zorg aan de website, ondanks dat kunnen BPD en gemeente Kampen niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen BPD en gemeente Kampen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

BPD en gemeente Kampen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.
Hoewel BPD en gemeente Kampen alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

BPD en gemeente Kampen zijn selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. BPD en gemeente Kampen kunnen dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van BPD en gemeente Kampen.