Logo Logo

Het ontstaan van Reeve

Het iconische landschap van de IJsseldelta is op een indrukwekkende wijze tot stand gekomen. Reeve komt te liggen in een gebied dat is gevormd door de kracht van de natuurlijke elementen. 

Duurzame oplossingen

Ons klimaat verandert en daarmee ook de waterstanden in rivieren en zeeën. Hiervoor wordt naar duurzame oplossingen gezocht. Een van de oplossingen is het project 'Ruimte voor de rivier'. Op veel plaatsen, zoals langs de IJssel, zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd om grote hoeveelheden water te kunnen bergen. Een van de maatregelen betreft de aanleg van het Reevediep, genoemd naar de vroegere rivier Reeve die van Kampen naar het IJsselmeer liep. Met de aanleg van het Reevediep wordt voorkomen dat de inwoners van Kampen en Zwolle en wijde omgeving in de toekomst natte voeten krijgen.

Natuur en Recreatie

Waar nog niet zo heel lang geleden koeien liepen in een weidegebied met daar doorheen een slingerende asfaltweg, ontstaat nu een nieuwe Delta van ongekende waarde van zeker 300 tot 400 hectare. Een gebied waar de natuur volop zijn gang mag gaan, waar vogels, vissen en andere dieren ruimschoots de gelegenheid hebben zich te ontwikkelen. Waar een zeer waardevolle ecologische hoofdstructuur ontstaat. Een natuurgebied van ongekende waarde niet alleen voor Nederland maar ook voor Europa. Kilometers extra fiets- en wandelpaden en vaarroutes waarop men straks eindeloos kan genieten van de natuurlijke rijkdom en het uitzicht. Tussen het Reevediep en het Drontermeer wordt gewerkt aan een doorsteek. Wanneer deze tot stand komt, breekt er een nieuw tijdperk aan voor het watertoerisme rondom Kampen.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?