De geschiedenis van Reeve

Dit gebied is nieuw en als dorp heeft Reeve nog geen geschiedenis geschreven, maar met de ontwikkeling van dit nieuwe woongebied gaan we wel geschiedenis schrijven! Voor het zover is, even een stapje terug. Als je benieuwd bent hoe het landschap van Reeve is ontstaan, lees dan verder.

image alt

Het Reevediep helpt natte voeten voorkomen

De klimaatverandering heeft invloed op de waterstand en dat vraagt om duurzame oplossingen. Vanuit het project 'Ruimte voor de rivier' zijn op veel plaatsen maatregelen getroffen om grote hoeveelheden water te bergen. Zo is de waterverbinding het Reevediep aangelegd als 'hoogwaterafvoer', om te voorkomen dat de IJssel overbelast raakt en inwoners van Kampen en Zwolle natte voeten krijgen.

Hoe deze noodzakelijk ingreep is benut om een compleet nieuw dorp te ontwikkelen op de 1e klimaatdijk van Nederland… dat lees je hier.

image alt

Graven voor ruimte en bouwen aan de toekomst

Het Reevediep is 7 kilometer lang en loopt van de IJssel naar het Drontermeer. De watergang is vernoemd naar de vroegere rivier Reeve die van Kampen naar het IJsselmeer liep. Het vrijgekomen zand van het uitgebaggerde zomerbed van de IJssel is trouwens gebruikt voor de bouw van de dijken van het Reevediep.

Een stukje van vroeger zie je terug in Reeve

Wist je trouwens dat vroeger in de IJsseldelta de steenproductie van Nederland plaatsvond? De kenmerkende gele steen, wellicht zie je die straks terug in de woningen. Ook laten we elementen terugkomen van de architectuur uit de dorpen langs de IJssel, zoals Wilsum en Zalk. Helemaal van nu met een knipoog naar toen!

Verbonden met Kampen Ligging woongebied Reeve
Nieuw dorp in de IJsseldelta Visie op het plan