Bestemmingsplan Reeve

29 maart '19

In december 2018 heeft er een zitting plaatsgevonden bij de Raad van State over het bestemmingsplan Reeve. Hierover is tot op heden nog geen uitspraak gedaan. Inmiddels hebben wij bericht ontvangen van de Raad van State dat de uitspraak nog even op zich laat wachten. De verwachting is dat de uitspraak voor de zomer 2019 gedaan zal worden. Zodra we een uitspraak hebben, delen we dat via de nieuwsbrief.

Informatieavond Reeve

Als de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Reeve bekend is, zal kort daarna een informatieavond over Reeve gepland worden, zodat we jullie kunnen bijpraten over de laatste stand van zaken, de planning, wanneer er gestart wordt met bouwrijp maken etc

Reevediep Festival

Op tweede Paasdag organiseert Ruimte voor de Rivier het Reevediep festival. Het projectteam Reeve staat samen met WDODelta (het waterschap) op de klimaatdijk. WDODelta vertelt het een en ander over het waterkerende gedeelte van de klimaatdijk en het projectteam Reeve geeft informatie over de mogelijkheden van het wonen op de klimaatdijk en in Reeve. Daarnaast kun je genieten van het prachtige uitzicht over het Reevediep en worden er allerlei activiteiten voor kinderen georganiseerd.

Reevediep festival

Deining in de IJsseldelta

Over het gebied waar Reeve komt te liggen is een boek geschreven door Joep Boerboom: Deining in de IJsseldelta. 

Lees het artikel
Domwload het artikel Deining in de IJsseldelta
Vragen? Neem contact op