Gebiedsontwikkeling Reeve

20 december '17

Het ontwerpbestemmingsplan Reeve heeft van 5 oktober tot en met 15 november 2017 ter inzage gelegen. Er zijn 6 zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan Reeve ontvangen. Ook heeft het beeldkwaliteitsplan in dezelfde periode ter inzage gelegen. Hier zijn geen zienswijzen over binnengekomen. Het college van B&W van de gemeente Kampen stelt aan de gemeenteraad voor zowel het bestemmingsplan Reeve als het beeldkwaliteitsplan (on)gewijzigd vast te stellen. 

Reactienota zienswijzen

Het college van B&W heeft naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan Reeve een reactienota opgesteld en een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan gemaakt. Zo wordt de maximale bouwhoogte van het icoon in het dorpscentrum teruggebracht van 40 naar 30 meter. In het icoon is geen woonfunctie boven de 12 meter toegestaan. Ook is er een trillingsonderzoek uitgevoerd en toegevoegd aan het bestemmingsplan. Verder hebben de zienswijzen niet geleid tot grote wijzigingen in het bestemmingsplan.

Vervolg

Op 20 december 2017 en 10 januari 2018 vinden 2 informatieavonden plaats over de gebiedsontwikkeling Reeve om de raadsleden te informeren. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Op 15 januari 2018 wordt dit onderwerp in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling behandeld en op 25 januari 2018 staat het op de agenda tijdens de raadsvergadering.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Meer info over Reeve? Terug naar de homepage