November 2018 - De stand van zaken

5 november '18

Wij houden je graag regelmatig op de hoogte van alles wat er speelt in en om Reeve. Wat is de stand van zaken in november 2018? Hierbij weer een overzicht van het meest recente nieuws.

Zitting Raad van State in december 2018

In december vindt de zitting over het bestemmingplan Reeve plaats bij de Raad van State. De uitspraak wordt in het voorjaar van 2019 verwacht.

Informatiebijeenkomst

Na de uitspraak van de Raad van State, wordt er een informatiebijeenkomst belegd. Alle belangstellenden worden daarin geïnformeerd wat er in het afgelopen jaar gebeurd is rondom het plan Reeve en wat de toekomstplanning is. Ook maken we dan bekend welke deelgebieden als eerste bouwrijp gemaakt gaan worden voor de start verkoop van de eerste woningen. We streven hierbij naar een zo groot mogelijke woningdifferentiatie. Het eerste deelplan zal naar verwachting in het najaar van 2019 in verkoop worden gebracht.

Participatiebijeenkomsten

Als je je hebt aangesloten bij de Vrienden van Reeve, ontvang je ook uitnodigingen voor participatiebijeenkomsten. Inmiddels zijn er 3 bijeenkomsten geweest, waarbij het ging over de openbare ruimte inclusief vaarwegen, recreatie en dergelijke. Begin 2019 wordt een bijeenkomst gepland over de kunstroute rondom de klimaatdijk. Hiervoor is inmiddels een drietal kunstenaars geselecteerd door de kunstcommissie. De kunstcommissie bestaat onder andere uit een aantal Vrienden van Reeve. Tijdens deze bijeenkomst gaan de kunstenaars hun idee presenteren. In de loop van 2019 volgt nog een aantal bijeenkomsten over architectuur, buitenruimtes privé en openbaar en waterrecreatie. Wil je deel uitmaken van de Vrienden van Reeve en uitnodigingen ontvangen voor deze bijeenkomsten? Geef je dan op via [email protected]

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Wat ging hieraan vooraf? Bekijk alle nieuwsberichten