Stormachtige start werkzaamheden in het gebied Reeve

13 februari '20

Op maandag 10 februari 2020 is er gestart in Reeve met archeologisch onderzoek. Met een straffe wind in de rug hebben wethouder Holtland en de heer Bossink van gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) hiervoor de openingshandeling in het gebied Reeve verricht.

Op 24 december 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Reeve. Het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld. Dit betekent dat het dorp Reeve gebouwd mag worden. Om Reeve te kunnen bouwen zal de grond eerst bouwrijp gemaakt moeten worden.

ADC ArcheoProjecten heeft in opdracht van de gemeente Kampen in de periode 2016-2017 onderzoek gedaan naar mogelijke archeologische vindplaatsen in het gebied waar Reeve gebouwd gaat worden. Uit deze onderzoeksresultaten is naar voren gekomen dat er in het gebied, waar Reeve gebouwd gaat worden, mogelijk een terp kan worden verwacht in de grond.

Een terp is een kunstmatige heuvel die werd aangelegd om bij hoogwater een droge plek te hebben. Tijdens het onderzoek in de periode 2016-2017 in het veld zijn sporen en vondsten aangetroffen van duizend tot vijfhonderd jaar geleden, uit de Late Middeleeuwen (1050 - 1500) en de Vroege Nieuwe tijd (1500 - 1650). Het is dus duidelijk dat Reeve een lange bewoningsgeschiedenis kent.

Op maandag 10 februari jl. is de eerste schop de grond in gegaan voor het archeologisch onderzoek. De werkzaamheden bestaan uit het graven van lange putten van drie meter breed. Hiermee wordt er een beeld gevormd van de vondst- en spoordichtheid in het gebied.

Wethouder Holtland van de gemeente Kampen en de heer Bossink, directeur BPD, regio Noord-Oost & Midden waren bij dit moment aanwezig om de officiële handeling te verrichten als start van de werkzaamheden om Reeve uiteindelijk te kunnen bouwen.

Start opgraving 3
Start opgraving 2
Start opgraving 4
Start opgraving 1

Vervolg

Voor belangstellenden in Reeve zijn er in de komende periode twee informatieavonden in de Stadsgehoorzaal gepland. Op maandag 9 maart 2020 is de eerste informatieavond. Deze avond gaat met name over bijpraten van belangstellenden voor Reeve en over de planning. Op donderdag 11 juni 2020 is de tweede informatieavond gepland, deze avond is bedoeld om de verkaveling van de eerste ontwikkelingen in Reeve te tonen in combinatie met het uitgewerkte beeldkwaliteitsplan.

  Planning
  Visie