Raad van State: Reeve mag ontwikkeld worden

24 december '19

Op 24 december 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Reeve en de doorvaarbaarheid van het Reevediep. Het bestemmingsplan Reeve is onherroepelijk vastgesteld. Dat betekent dat dorp Reeve gebouwd mag worden en het Reevediep volledig bevaarbaar blijft.

Vanochtend heeft het college kennisgenomen van de uitspraken van de Raad van State over het bestemmingsplan Reeve en de doorvaarbaarheid van het Reevediep. Na afweging van belangen is het besluit van de Raad van State nu helder. Reeve mag gebouwd worden en komt te liggen aan het volledig doorvaarbare Reevediep. Bezwaren van de twee natuur- en landschapsorganisaties Stichting Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta tegen de woningbouw en de doorvaarbaarheid slaagden niet.

Wethouder Holtland:

“Ik heb er alle begrip voor dat er mensen zijn die liever niet zien dat er in het gebied bij het Reevediep gebouwd gaat worden. Als gemeentebestuur moeten we altijd alle belangen afwegen. Dat is soms lastig. De besluitvorming rondom het Reevediep en Reeve heeft de gemeenteraad van Kampen jarenlang in de greep gehouden en binnen de raad voor verdeeldheid gezorgd. De gemeenteraad van Kampen heeft uiteindelijk met een meerderheid het besluit genomen over de aanleg van het Reevediep en ingestemd met het huidige bestemmingsplan Reeve. Door deze uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan Reeve onherroepelijk vastgesteld en kan het besluit van de gemeenteraad van Kampen nu tot uitvoer worden gebracht. Samen met gebiedsontwikkelaar BPD Ontwikkeling gaan we aan de slag om woningen te bouwen die passen bij het bijzondere karakter van het waterrijke Reeve.”

Nieuw dorp in het IJssellandschap

Het plan IJsseldelta-Zuid voorziet in een integrale gebiedsontwikkeling van Kampen in combinatie met hoogwaterbescherming. Uit veiligheidsoverwegingen is een nieuwe rivierarm, het Reevediep, in de IJsseldelta aangelegd. De aanleg van deze nieuwe rivierarm en de bijbehorende klimaatdijk zijn aanleiding om dit deel van de IJsseldelta te transformeren en water in het gebied opnieuw te introduceren. Aan de noordzijde van het Reevediep is hierdoor ruimte voor de ontwikkeling van woningbouw ontstaan. Het echte IJssellandschapsgevoel met weidse uitzichten op mooie waterpartijen zorgt voor een plus ten opzichte van andere woongebieden.

Er komen 600 woningen in Reeve. In Reeve kunnen zowel toekomstige bewoners als andere Kampenaren zorgeloos genieten van een unieke omgeving waar landschap en water elkaar afwisselen. Reeve is een gezamenlijk initiatief van gemeente Kampen en BPD Ontwikkeling regio Noord-Oost & Midden. Kijk voor meer informatie op: www.morgeninreeve.nl

Vervolg

Begin 2020 zal er een informatieavond over Reeve gepland worden om belangstellenden bij te praten over de laatste stand van zaken en de planning.

  Contact
  Nieuws