Voortgang project Reeve

18 oktober '19

Op woensdag 16 oktober was er een zitting van de Raad van State over het bestemmingsplan Reeve en de doorvaarbaarheid van het Reevediep.

Voorlopige planning

Onze verwachting is dat er voor het einde van dit jaar een uitspraak gedaan wordt door de Raad van State. Door het wachten op de uitspraak van de Raad van State kunnen wij op dit moment (nog) geen definitieve planning maken. De voorlopige planning ziet er daarom nu als volgt uit:

  • Eind 2019: uitspraak Raad van State
  • Najaar 2020: Start verkoop eerste woningen
  • Najaar 2021: Start bouw eerste woningen

Zodra er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan melden we je dat uiteraard op de website. 

  Het plan Reeve
  Veel gestelde vragen