Participatiebijeenkomst Reeve

19 juli '17

Op 12 juni jl. vond een productieve bijeenkomst plaats over Reeve. De bijeenkomst werd gehouden in Het Gemaal in Kampen. Geïnteresseerden en experts verkenden de openbare ruimte aan de hand van vier thema’s.

De 4 thema’s toegelicht

Tijdens de bijeenkomst werden in verschillende werkgroepen ideeën verzameld aan de hand van thema's. Deze ideeën gaan stedenbouwkundige Steven Delva helpen om het plan verder vorm te geven. De 4 thema's waren:

Hoe nu verder?

We willen de mensen die op 12 juni aanwezig waren, van harte danken voor hun aanwezigheid en inbreng. We nodigen iedereen graag uit voor de volgende participatiebijeenkomst, waarin weer andere thema’s centraal zullen staan. Deze staat gepland in het najaar. Steven Delva laat dan zien wat er met de ideeën gedaan is en hoe het uiteindelijke stedenbouwkundig plan eruitziet. Was je niet aanwezig en wil je de volgende keer ook graag een steentje bijdragen? Laat ons dit dan weten via [email protected]. Wij hebben in dit nieuwsbericht maar een deel van de geopperde ideeën weergegeven. Heb je interesse in het volledige verslag van de bijeenkomst? Het is op te vragen via [email protected].

Participatiebijeenkomst_120617
Participatiebijeenkomst_120617
Benieuwd naar Reeve? Verken het gebied in 3D
Heb je een vraag? Neem contact met ons op